Начат монтаж окон в доме номер 7

Ход строительства 27.03.2017